Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Reima Country matkailuyhdistys ry
Y-tunnus 1747684-9
PL 106, 38701 KANKAANPÄÄ
myynti@jamikeskus.fi
040 573 6120

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jämikeskus
040 573 6120
myynti@jamikeskus.fi

Rekisterin nimi

Jämikeskuksen asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyyn vaaditaan henkilötietolain 8 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan peruste tietojen käsittelyyn. Laki majoitus- ja ravitsemustoiminnasta vaatii matkustajailmoituksen täyttämisen. Muiden palveluiden kohdalla tietojen käsittelyyn asiakas antaa suostumuksensa varatessa palvelun.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on varausten käsittely, yhteydenpito asiakkaisiin ja markkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Majoittuja antaa itsestään majoittumisen yhteydessä lain vaatimat tiedot. Varatessa asiakas antaa itsestään seuraavat tiedot:

  • Etu- ja sukunimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

Matkustajailmoituksen tietoja säilytetään laki majoitus- ja ravitsemustoiminnasta vaatiman ajan (1 vuosi). Maksutapahtumiin liittyvät tiedot säilytetään lainsäädännön vaatimusten mukaisesti (esim. kirjanpitolaki). Muita tietoja säilytetään asiakasrekisterissä 3 vuoden ajan, jonka jälkeen ne tuhotaan.

Säännönmukaiset tietolähteet

  • www.jamikeskus.fi
  • puhelimitse 040 573 6120 tai 0440 577 800
  • sähköpostitse myynti@jamikeskus.fi, joonas.kannosto@jamikeskus.fi tai sirpa.kuivanen@jamikeskus.fi
  • varauspalvelut kuten Booking.com ja Venuu
  • Jämikeskus Kauppa
  • Asiakaskontaktit ja muut asiakkaan kanssa tehtävät sopimukset tai tilanteet, joissa asiakas luovuttaa tietojaan

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Käyttämämme 3. osapuolen toimijat ovat sitoutuneet toimimaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tällaisia palveluita ovat Netvisor, Booking.com, Venuu ja Johku kauppapaikka.

EU:n ulkopuolisten palveluiden osalta käytämme vain sellaisia, jotka noudattavat EU:n tietosuoja- asetusta EU/US Privacy Shield framework -sopimuksella. Tällaisia palveluita ovat MailChimp ja Google Analytics.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Internet -palvelimilla säilytettävien rekisteritietojen osalta palveluntarjoaja huolehtii laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tällaisissa palveluissa emme säilytä henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja.

Manuaalisesti ylläpidettävät rekisterit sijaitsevat lukituissa tiloissa. Tietoja säilytetään manuaalisesti vain se aika, joka tiedon käsittelyyn tarvitaan, jonka jälkeen tiedot tuhotaan.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän tai sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).